Show Results

Older browser? Click here for legacy results portal.

Select the desired show to view information by class, rider, or horse.
Show Name Location Dates
20-Jun-2019 - 21-Jun-2019
Painesville, Ohio 16-Jun-2019 - 16-Jun-2019
Grass Lake, MI 16-Jun-2019 - 16-Jun-2019
Longmont, CO 16-Jun-2019 - 16-Jun-2019
Saugerties, NY 15-Jun-2019 - 16-Jun-2019
GMHA 15-Jun-2019 - 16-Jun-2019
Painesville, Ohio 15-Jun-2019 - 15-Jun-2019
East Troy, WI 15-Jun-2019 - 15-Jun-2019
Longmont, CO 15-Jun-2019 - 15-Jun-2019
GMHA 14-Jun-2019 - 14-Jun-2019
Grass Lake, MI 14-Jun-2019 - 15-Jun-2019
East Troy, WI 13-Jun-2019 - 14-Jun-2019
Lumberton, NJ 12-Jun-2019 - 12-Jun-2019
Springfield, NJ 09-Jun-2019 - 09-Jun-2019
Cumming, Iowa 09-Jun-2019 - 09-Jun-2019
Cumming, IA 08-Jun-2019 - 08-Jun-2019
Gales Ferry, CT 07-Jun-2019 - 09-Jun-2019
Grass Lake, MI 02-Jun-2019 - 02-Jun-2019
Marshfield, MA 02-Jun-2019 - 02-Jun-2019
Apple Knoll 02-Jun-2019 - 02-Jun-2019
Marshfield, MA 01-Jun-2019 - 01-Jun-2019
Houghton, NY 01-Jun-2019 - 01-Jun-2019
Nottingham, NH 01-Jun-2019 - 01-Jun-2019
Grass Lake, MI 31-May-2019 - 01-Jun-2019
Houghton, NY 31-May-2019 - 31-May-2019
Lincoln, NE 26-May-2019 - 26-May-2019
Parker, CO 26-May-2019 - 26-May-2019
Culpeper VA 25-May-2019 - 26-May-2019
Lincoln, NE 25-May-2019 - 25-May-2019
Parker, CO 25-May-2019 - 25-May-2019
Stockade 25-May-2019 - 26-May-2019
Lincoln, Nebraska 24-May-2019 - 24-May-2019
Parker, CO 24-May-2019 - 24-May-2019
East Troy, WI 24-May-2019 - 25-May-2019
Stockade 24-May-2019 - 24-May-2019
Saugerties, NY 18-May-2019 - 19-May-2019
East Troy, WI 17-May-2019 - 18-May-2019
Springfield, NJ 12-May-2019 - 12-May-2019
Wheeler, WI 12-May-2019 - 12-May-2019
Bear Spot Farm 12-May-2019 - 12-May-2019
Doswell, VA 10-May-2019 - 12-May-2019
Wheeler, WI 10-May-2019 - 11-May-2019
Lumberton, NJ 05-May-2019 - 05-May-2019
Bethany, CT 05-May-2019 - 05-May-2019
MLEC 05-May-2019 - 05-May-2019
Apple Knoll 05-May-2019 - 05-May-2019
Parker, CO 04-May-2019 - 05-May-2019
Parker, CO 03-May-2019 - 03-May-2019
East Troy, WI 03-May-2019 - 04-May-2019
Find us on Facebook

Federation Links

USEF USDF FEI